[x]Skewb
Final

#namecountryt1t2t3t4t5averagebest
1
Turkey
3.7211.223.236.624.094.813.23
2
Turkey
6.16DNF6.405.844.506.134.50
3
Turkey
8.515.648.297.707.277.755.64
4
Turkey
10.686.985.509.227.998.065.50
5
Turkey
13.9010.456.1410.068.199.576.14
6
Turkey
16.727.346.8515.916.3910.036.39
7
Turkey
9.1011.888.6211.4910.6010.408.62
8
Turkey
13.827.4914.849.308.9410.697.49
9
Turkey
13.0814.2813.688.418.0811.728.08
10
Turkey
7.2016.1211.3011.0312.9011.747.20
11
Turkey
10.2514.429.9911.9517.2112.219.99
12
Turkey
25.6315.9111.4816.798.6114.738.61
13
Turkey
9.9020.6017.9017.969.6215.259.62
14
Turkey
16.7818.6418.2114.7424.6517.8814.74
15
Turkey
19.3617.3022.4712.3917.8018.1512.39
16
Turkey
19.7124.1718.1116.8415.6618.2215.66
17
United Kingdom
16.9421.6927.6616.096.7118.246.71
18
Turkey
22.3117.7623.6219.5725.5521.8317.76
19
Turkey
34.7314.8716.0820.08DNF23.6314.87
20
Turkey
30.0315.9327.8639.3514.5824.6114.58
Turkey
       
Turkey
       
Turkey
       
Turkey
       
Turkey
       
Iran
       
Turkey
       
Turkey